Stadtlounge St.Gallen i Schweiz

stadtloungegallen
Ett trev­ligt ställe att besöka om man har vägarna förbi norra Schweiz är sta­den St. Gal­len. Dels finns en myc­ket vac­ker stads­del med gamla hus och ett av värl­dens äldsta bib­li­o­tek som ser ut att vara taget ur en gam­mal film som verk­li­gen är värt ett besök, men även en gum­mi­klädd röd stads­del.

Jag besökte sta­den i som­ras, ären­det till Schweiz var egent­li­gen VM för islandshäs­tar i orten Brun­na­dern, men man måste ju passa på att vara turist också, jag ägnade även 15 minu­ter till turis­tande i Zürich, men det är en annan betyd­ligt kor­tare histo­ria. Men ganska fånig. Fråga mig om det någon gång om du är nyfi­ken. För­u­tom fin arki­tek­tur, ett sans­löst bib­li­o­tek som jag ville ta med mig hem (Ja!) och här­lig vägg­ty­po­grafi finns det en psy­ke­de­lisk konstin­stal­la­tion kal­lad Stad­t­lounge. Ett impo­ne­rande stort område är täckt av rött “ten­nisba­ne­gummi”. Konst­nä­rerna bakom heter Pipi­lotti Ritz (he he) och Car­los Mar­tí­nez och det är tänkt som ett “out­door livingroom” där man ska umgås och ha det trev­ligt. Och visst blir man glad! Sär­skilt av de sin­nes­sjuka bol­larna som kom­mer svä­vande över gatorna som stora ten­nisbol­lar och de fina pik­to­gram­men på par­ke­rings­plat­serna. Konst­ver­ket har sut­tit på plats sedan 2005 .